Бібліотека Донецького національного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донецького національного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 у Юзівці (нині Донецьк) як б-ка гірничого технікуму, від якого починає свою історію Донецький національний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. У структурі б-ки 7 абонементів та 4 чит. зали, філії у містах Горлівка та Червоноармійськ. Від 1991 працює відділ автоматизації. Створ. довідк.-інформ. службу, де можна отримати інформацію про всі види видань, зокрема з бібліогр. баз даних «Гірнича справа», «Економіка і юрид. право». Б-ка має доступ до Інтернету. Бібліотеч. фонд галузевий, заг. кількість – бл. 1,6 млн прим. укр., рос., англ., нім., франц. та ін. мовами, зокрема понад 1,2 млн книг, 250 тис. період. (бл. 9 тис. назв), 21 тис. іноз. видань, 55 тис. спец. видів, 1500 дис. (від 1970), 600 видань на дискетах та магніт. носіях. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань гірничої справи, металургії, машинобудування, енергетики, обчислюв. техніки, автоматиз. систем, економіки, менеджменту, геології, автомоб. справи, буд-ва автошляхів та ін. У фонді зберігається бл. 1000 прим. рідкіс. вид. (від 1826), мініатюрні видання, фоліанти з мист-ва (бл. 50 тис. прим.), православ. літ-ра (понад 20 тис. прим.), приватні б-ки Е. Лукашенка, Є. Степанова, В. Сорокіна, Б. Радевича та ін. Б-ка підтримує зв’язки з інформ. б-кою м. Ганновер (Німеччина), культур. центром Ґете-Інститут (за його допомогою створено нім. чит. зал). Співробітники б-ки беруть участь у міжнар. семінарах та конференціях. Видано бібліогр. покажчики «Сводный указатель периодических изданий научно-технической библиотеки Донецкого государственного технического университета»: ч. 1. «Отечественные журналы, иностранные журналы», ч. 2. «Издание научно-технической информации»; «Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского состава ДГТУ» (1921– 95); науково-допоміжні покажчики «Динамика твердого тела с одной неподвижной точкой» (1949–79), «Горные удары» (1970–85), «Фотометрические методы анализа фенольных соединений» (1972– 1973). Від 2000 виходить серія біобібліогр. покажчиків викл. Донец. нац. тех. ун-ту. Б-ка – зонал. метод. центр б-к ВНЗів Донец. та Луган. обл.

Т. О. Тиханкова

Стаття оновлена: 2003