Бібліотека Донецького національного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донецького національного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1937 як хата-читальня при Сталін. пед. ін-ті (нині Донецький національний університет). Має статус наукової. Спочатку фонд становив 19 тис. од. зберігання. Під час 2-ї світ. війни частину його було знищено. Відновлення почалося 1944, допомогу надавали б-ки Москви, Києва, Одеси, Харкова, Мінська, Чебоксар. Значний внесок у розвиток б-ки зробили завідувачі М. Кириченко, Л. Андрієнко. Нині б-ка – одна з найбільших у регіоні. Є 3 абонементи (наук., навч., худож. літ-ри), 6 чит. залів, працює міжбібліотеч. абонемент. Фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 1,07 млн прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 543 900 – наукова, 313 567 – навч., 95 710 – художня літ-ра; понад 120 тис. прим. – укр. мовою, понад 59 тис. – зарубіжна літ-ра, 150 – на магніт. носіях, передплачується понад 900 назв період. видань. Бібліотеч. фонд комплектується природознав., тех., соц.-політ., екон., юрид., філол., філос., худож., с.-г. літ-рою, а також літ-рою із ліс. госп-ва, культури, освіти, мист-ва. У фонді рідкісних вид. зберігається бл. 9500 прим., зокрема книги 18 – поч. 20 ст. Серед них – «Geometrical lectures» І. Барроу (London, 1735), «A new and complete Dictionary of Arts and Sciences» (vol. 3, London, 1764), «Die Leiden des jungen Werthers» Й. Ґете (Leipzig, 1774), «Отвѣтъ на письмо князя Щербатова, сочинителя россійской исторіи» І. Болтіна (С.-Петербургъ, 1789); 700 період. видань 19 – поч. 20 ст. та ін. Б-ка має абетк., системат., а також електронний (доступний з мережі Інтернет) каталоги, 6 темат. картотек («Вища школа», «Пр. викл. ДонНУ», «Донецька область», «Україна та світ», «Періодика в НБ ДонНУ», «Періодика у Донбасі»). У б-ці працює «Літературна вітальня», де проводяться зустрічі з письменниками, артистами, культур. діячами. Б-ка бере участь у міжнар. проекті «Електронна інформація для б-к України». Б-ка – чл. Бібліотеч. асоц. б-к м. Донецьк. Дир. б-ки Н. Карягіна (від 1999).

А. В. Пугач

Стаття оновлена: 2003