Бібліотека Донецького фізико-технічного інституту ім. О. Галкіна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донецького фізико-технічного інституту ім. О. Галкіна

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОГО ФІ́ЗИКО-ТЕХНІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ ім. О. Галкіна НАНУ Засн. 1965 як б-ка Донец. фіз.-тех. ін-ту АН УРСР (нині Донецький фізико-технічний інститут ім. О. Галкіна НАНУ). Бібліотеч. фонд нараховує 158 120 прим.: книг – 26 тис. прим., період. видань – 122 тис. прим., спец. видів – 10 тис.; представлена літ-ра з питань фізики, математики, хімії, металознавства тощо. Зберігається частина приват. б-ки акад. А. Іоффе (понад 700 прим. з питань фізики твердого тіла); повні комплекти журналів «Успехи физических наук» (від 1918), «Physical Review» (від 1922), «Физика твердого тела» (від 1962), «Физика низких температур» (від 1975). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів, картотек авторефератів, препринтів, дис., бібліогр. картотек. Працює абонемент та міжбібліотеч. абонемент. Зав. б-ки В. Барашко (1969–71, від 1973).

Н. Г. Сидоренко

Стаття оновлена: 2003