Бібліотека Донецької державної музичної академії ім. С. Прокоф’єва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донецької державної музичної академії ім. С. Прокоф’єва

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МУЗИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ім. С. Прокоф’єва Засн. 1965 як б-ка Донец. філії Харків. ін-ту мист-в, від якої починає свою історію Донецька державна музична академія ім. С. Прокоф’єва. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. У структурі б-ки: відділи – обслуговування (абонемент, чит. зал), бібліогр., комплектування, наук.-тех. обробки літ-ри. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – 103 605 прим. укр., рос., англ., болгар., італ., латин. та ін. мовами, зокрема 23 521 книга, 64 416 нот, 21 413 іноз. вид., період. вид., образотворчі вид. (від 1962), автореф. (від 1965), картографічні вид. (від 1986), мікрофільми, діапозитиви, грамзаписи та ін. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з музикознавчих дисциплін, миства. У фонді зберігаються нотні видання від 1798, зокрема «Отелло» Дж. Верді (С.-Петербургъ, 1889), «Лючия де Ламмермур» Г. Доніцетті (С.-Петербургъ, 1893), «Жизнь за царя» М. Глінки (Москва, 1907) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з системат. і абетк. каталогів книг та нот, аналіт. картотек статей, темат. картотек, фонду енциклопед. та бібліогр. вид. Б-ка організовує перегляди нових надходжень, бере участь у культурномистец. заходах, які проводить Академія. Зав. б-ки М. Марченко (від 1964).

Л. Г. Харченко

Стаття оновлена: 2003