Бібліотека дорожнього центру науков-технічної інформації Південно-Західної залізниці - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека дорожнього центру науков-технічної інформації Південно-Західної залізниці

БІБЛІОТЕ́КА ДОРО́ЖНЬОГО ЦЕ́НТРУ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОЇ ІНФОРМА́ЦІЇ ПІВДЕ́ННО-ЗА́ХІДНОЇ ЗАЛІЗНИ́ЦІ Засн. на поч. 90-х рр. 19 ст. у Києві як б-ка Управління Пд.-Зх. доріг. Бібліотеч. фонд галуз., становить 488 557 прим. укр., рос. мовами, зокрема період. вид. – 20 092 прим. (з них іноз. – 160), спец. видів – 4474 прим., наук.-тех. документів – 9125 прим. Комплектується літ-рою з питань залізнич. транспорту, безпеки руху, пасажирських та товарних перевезень, вагонного госп-ва, економіки залізнич. транспорту, буд-ва залізниць. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген. зведеного, абетк., системат.), картотек (адресної, гол. довідк., депозит. зберігання, техніки та обладнання, профіл.), абетк.-предмет. покажчика. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. У системі б-ки – 14 лінійних тех. бібліотек-філій мережі Пд.-Зх. залізниці, 2 б-ки залізнич. технікумів (Київ), б-ка залізнич. коледжу (Вінниця). Б-ка є головною для б-к структур. підрозділів Пд.-Зх. залізниці. Серед раритетних вид.: «Очеркъ сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ, ея устройства, содержанія и дѣятельности по 1892 годъ» (С.-Петербургъ, 1896), «Статистическій сборникъ министерства путей сообщенія. Свѣдѣнія о движеніи товаровъ по желѣзнымъ дорогамъ за 1901 г.» (С.-Петербургъ, 1903), «Юго Западныя желѣзныя дороги» (К., 1909), «Расписаніе движенія пассажирскихъ поѣздовъ» (К., 1913). Б-ка проводить Дні інформації, спеціаліста, виставки нових надходжень. Дир. б-ки О. Афійчук-Нікітіна (від 2001).

Л. Д. Іванова

Стаття оновлена: 2003