Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка

БІБЛІОТЕКА ДРОГО́БИЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Франка Засн. 1940 як б-ка Дрогоб. учител. ін-ту (нині Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 600 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц., польс. мовами, зокрема 495 680 книг, 104 133 період. вид., 733 спец. види, 2588 автореф. (від 1953), нотні та образотворчі вид. (від 1947) тощо. У структурі б-ки – 4 абонементи, 3 чит. зали. Є обмін. фонд (6847 прим.). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань філософії, політології, економіки, релігієзнавства, мист-ва, філол. наук, держави і права, історії, статистики, соціології, математики, фізики, інформатики, техніки та ін.; щороку надходить бл. 8 тис. прим., передплачується 155 період. видань. У фонді зберігається 1220 прим. рідкіс. видань, зокрема ж. «Основа», «Южнорусскій литературно-ученый вестник» (С.-Петербургъ, 1862); «Иллюстрированный “Кобзарь”» Т. Шевченка (С.-Петербургъ, 1896); «Поеми» (Л., 1899), «Панщина та її скасованє 1848 р. в Галичині» І. Франка (Л., 1913). Б-ка здійснює книжк. обмін із б-ками Люблін. катол. ун-ту, Ін-ту «Просвіта» у Вінніпезі, Міжнар. фондом книгообміну (Велика Британія), Міжнар. обмін. фондом (США). Видано бібліогр. покажч. «М. Я. Гольберг» (1993), рекоменд. списки літ-ри. Б-ка проводить відкриті перегляди літ-ри, усні журнали. За останні роки проведені: вечір-реквієм «Тільки двічі живемо» (присвяч. життю і творчості Б.І. Антонича, О. Теліги, Л. Кисельова, О. Стовби; 1999), муз. поетич. вечір «Моя душа відкрилася, як Сезам» (до 70-річчя Л. Костенко; 2000) та ін. Б-ка – чл. «Просвіти». Дир. М. Дмитрів (від 1992).

В. П. Скрипкіна

Стаття оновлена: 2003