Бібліотека Житомирського інженерно-технологічного інституту - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Житомирського інженерно-технологічного інституту

БІБЛІОТЕ́КА ЖИТО́МИРСЬКОГО ІНЖЕНЕ́РНО-ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ Засн. 1960 як б-ка Житомир. заг.-тех. ф-ту Київ. політех. ін-ту, від якого починає свою історію Житомирський інженерно-технологічний інститут. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. У структурі б-ки – відділи (бібліогр., метод., обробки літ-ри), абонемент, 3 чит. зали. Нині бібліотеч. фонд нараховує бл. 300 тис. прим. (45 % – навч. літ-ра, 44 % – тех. літ-ра, 9 % – наук. літ-ра, 2 % – художня); комплектується літ-рою з машино- та приладобудування, робототехніки, економіки, менеджменту, оброблення каменю, екології, мед. інженерії; його обсяг щороку збільшується на 20 тис. прим., передплачується 120 період. видань. Крім традиц. картотек і каталогів, ведеться електронний каталог (від 2000). Б-ка має сторінку в Інтернеті. Від 2002 на абонементі запроваджено електронну видачу літ-ри. Б-ка проводить цикл заходів: «Минуле й майбутнє. Славетні імена», «Постаті в релігії», «Нехай не гасне світ науки», Дні кафедр та ін. Від 2001 б-ка є метод. центром для б-к ВНЗів Житомира. Дир. О. Могиленко (від 2001).

Г. В. Суханюк

Стаття оновлена: 2003