Бібліотека Запорізького державного медичного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Запорізького державного медичного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1903 в Одесі як б-ка Вищих жін. пед. курсів, від яких починає свою історію Запорізький державний медичний університет. Має статус наукової. Є чит. зали, абонементи навч. та наук. літ-ри у гол. корпусі Ун-ту та філії у гуртожитках (чит. зали, абонемент худож. літ-ри). Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 600 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 421 107 книг, 84 009 період. вид., 35 назв газет, 60 825 спец. видів, 2046 мікрофільмів. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою мед., фармацевт., хім., біол. профілів. У фонді рідкісних вид. зберігається довідк. та монографічна літ-ра з хімії, медицини, фармації 19 – поч. 20 ст., зокрема: «Annalen der Chemie und Farmacie» (Heidelberg, 1832–1914, вип. 1–407), «Deutsche Pharmakopöe» Г. Гаґера (Berlin, 1872), «Жизнь животных» А. Брема (в 6-ти т., С.-Петербургъ, 1874–80), «Російская Фармакопея» (С.-Петербургъ, 1880), «Codex medicamentarius: Pharmacopée Française» (Paris, 1884), «Очеркъ патологической гистологии съ особеннымъ обращеніемъ вніманія на методику изслѣдованія» А. Вексельбаума (1894), «Техника массажа» І. Заблудовського (С.-Петербургъ, 1902), «Фармацевтъ-практикъ. Научно-практический и сословно-бытовой журналъ» (Москва, 1907, № 1–29) та ін. Створено темат. картотеки друк. праць співроб. Ун-ту, «Видатні хіміки, біологи, медики», «Історія медицини та фармації», краєзнавчу. Б-ка здійснює книгообмін з б-ками РФ. Укладає та видає рекомендац. покажчики літ-ри: «Історія Запорізького краю» (1993), «На допомогу субординатору хірургу, терапевту, акушеру-гінекологу, педіатру» (1995–2000), «Цукровий діабет» (1996), «Тропічна медицина» (1998), «Технологія ліків» (1999), «Валеология», «Українська мова в медичному середовищі» (обидва – 2000), «От женских курсов до университета» (2001) та ін. Б-ка – чл. Асоц. бібліотеч. працівників України. Дир. б-ки О. Шило (від 1962).

Літ.: Шило Е. А. Становление и основные тенденции развития библиотеки Запорожского государственного медицинского университета (1904–2002 гг.) // Запорож. мед. журн. 2002. № 1–2.

Т. І. Малохатко

Стаття оновлена: 2003