Бібліотека Запорізького державного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Запорізького державного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1897 як б-ка Олександрів. жін. г-зії, від якої починає свою історію Запорізький державний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. 1919–21 книжк. фонд становив 7152 прим. На поч. 2-ї світ. війни – 100 тис. од. зберігання. Під час війни б-ку евакуйовано в м. Ленінабад (нині Худжанд, Таджикистан), більша частина фонду загинула. Роботу б-ки відновлено 18 жовтня 1943 (фонд становив 7 тис. прим.), 1950 – 60 тис. од. зберігання; нині – 781 278 прим. У фондах б-ки зберігаються рідкісні вид., зокрема «Записки 1814 и 1915 годовъ» О. Михайловського-Данилевського (изд. 2-е, С.-Петербургъ, 1832), «Исторія цивилизаціи въ Европъ» Ф. Ґізо (перекл. з франц., С.-Петербургъ, 1898), «Сельскохозяйственный кризисъ во Франціи (1862– 1892)» В. Левицького (Х., 1899). Створ. пошук. апарат, каталоги, путівники, бази даних, Інтернет-зал; проводиться бібліогр. інформування читачів. Фонди б-ки комплектуються офіц., наук., тех., довідк. виданнями, навч. літ-рою; фінанс. підтримку надають міжнар. фонди та спонсор. орг-ції. У б-ці 3 абонементи і 9 чит. залів. Б-ка видала низку бібліогр. покажчиків науковців Ун-ту, зокрема «Віктор Антонович Чабаненко» (1997), «В’ячеслав Олександрович Толок: До 60-річчя з дня народж.», «Степан Пилипович Самійленко: До 90-річчя з дня народж.» (обидва – 2000), «Олександр Васильович Сергєєв: До 65-річчя від дня народж. та 40-річчя наук. діяльності» (2002), «Микола Ілліч Приходько: До 65-річчя від дня народж.» (2003). Щорічно б-ка бере участь у фестивалі «Поетичний травень», у наук.-практ. конф. викладачів та студентів Ун-ту. Б-ка є чл. Асоц. б-к України, Укр. бібліотеч. асоціації. Дир. В. Герасимова (від 1992).

Л. Г. Полтавченко

Стаття оновлена: 2003