Бібліотека Запорізького національного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Запорізького національного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1900 як б-ка Олександрів. мех.-тех. уч-ща, від якого починає свою історію Запорізький національний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 950 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 370 тис. прим. наук., 390 тис. прим. навч., 30 тис. худож., 23 тис. прим. іноз. літ-ри; комплектується літ-рою з питань інж. механіки, металургії, електр. машин, автоматизації, захисту інформації, радіотехніки, комп’ютер. та інтелектуал. систем і мереж, економіки, міжнар. екон. відносин, політології, соціології, теорії права, філології, спорту. У фонді зберігається 1200 прим. рідкіс. видань, зокрема «Металургія чугуна» Б. Валеріуса (С.-Петербургъ, 1862), «Praktische Erfahrungen im Maschinenbau» Р. Ґрімшоу (Berlin, 1887), «Электрификация Днепра» І. Александрова (О., 1924), «Сучасна сіменс-мартенівська майстерня. Її стан, побудова та експлуатація. Опис металюргійних та механічних допоміжних злагод мартенівського цеху для металюргів-виробників, конструкторів та студентів» Г. Германнса (перекл. з нім.; Х.; Дн., 1932), комплекти журналів «Электричество» (від 1929), «Сталь» (від 1934), «Заводская лаборатория» (від 1935). Б-ка передплачує понад 400 період. видань, від 2000 видає електронні версії реферат. журналів та пром. каталогів. Надходять також наук. журнали Ун-ту «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління», «Электротехника и электроэнергетика», «Вісник двигунобудування». Є 7 чит. залів, 5 абонементів, відділ інформ.-бібліогр. роботи. Б-ка має доступ до мережі Інтернет; видає бібліогр. покажчики «Технология инженерной деятельности» (1971–2000), «Зварювання важкозварювальних матеріалів (ливарних, жароміцних сплавів)» (1990–99). Щорічно б-ка проводить літ.-муз. вечори, читац. конф., організовує зустрічі з місц. поетами, артистами обл. театру тощо. Б-ка – обл. метод. центр б-к ВНЗів, чл. Асоц. б-к України. Дир. б-ки Л. Козиряцька (від 1978).

Р. І. Кучерук

Стаття оновлена: 2003