Бібліотека Запорізької державної інженерної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Запорізької державної інженерної академії

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ ІНЖЕНЕ́РНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1960 як б-ка Запоріз. філії Дніпроп. металург. ін-ту, від якої починає свою історію Запорізька державна інженерна академія. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. У структурі б-ки відділи: комплектування і каталогізації фондів, довідк.-бібліогр., книгосховища, обслуговування з секторами навч., наук., худож. літ-ри і літ-ри з мист-ва, чит. залів, міжбібліотеч. абонемента. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 460 тис. од. зберігання укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема книги, автореф. дис. і дис., спец. види, мікрофіші, період. видання; комплектується літ-рою з питань металургії, електроніки, енергетики, буд-ва, екон. дисциплін. У фонді б-ки – 264 178 прим. навчальної, 174 091 – наук. літ-ри. Б-ка проводить літ.-муз. вечори, читац. конф., темат. виставки тощо. Дир. б-ки В. Загута (від 1988).

О. В. Пазюк

Стаття оновлена: 2003