Бібліотека Запорізької медичної академії післядипломної освіти - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Запорізької медичної академії післядипломної освіти

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ПІСЛЯДИПЛО́МНОЇ ОСВІ́ТИ Засн. 1927 як б-ка Одес. клін. ін-ту, від якого починає свою історію Запорізька медична академія післядипломної освіти. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Має статус наукової. Основу бібліотеч. фонду склали 4 тис. книжок євр. лікарні (нині 3-я Одес. лікарня). Під час 2-ї світ. війни б-ку було пограбовано й підпалено. 1944 вдалося зібрати 5 тис. прим. навч. літ-ри. Відновити книжк. фонд допомогли мед. заклади Москви. 1946 б-ка відновила діяльність. Від 1970-х рр. у гуртожитках Ін-ту організовано пункти видачі мед. літ-ри. Має чит. зал на 50 місць, абонемент, міжбібліотеч. абонемент, 6 книгосховищ. Фонд становить понад 98 тис. прим., зокрема 3986 іноз. видань (навч. посібники з медицини, довідники, монографії, автореф., дис., метод. вказівки). Особливу цінність становить мед. літ-ра 18–19 ст. рос. та нім. мовами, серед них – дослідж. І. Буша «Руководство к преподаванию хирургии» (4-е изд., 1822), О. Нелюбіна «Новейшие открытия, наблюдения и опыты врачей, сделанные в практической науке в последнее двадцатилетие» (2-е изд., 1830), В. Фішера «Основания хирургической патологии и терапии по учению венской школы» (1865; усі – С.-Петербург), «Руководство к частной патологии и терапии» (Х., 1878). Довідк.-бібліогр. апарат складається із каталогів (абетк., системат., предмет.) і картотек (нових надходжень, автореф., дис., наук. праць співроб. Ін-ту, періодики, персоналій, «Проблеми наук. орг-ції навчання»), списків рекомендов. літ-ри. Передплачує 188 період. видань. Щорічно книжк. фонд поновлюється виданнями укр.-амер. фонду «Сейбр-Світло», а також мед. посібниками та довідниками з Білорусі та Молдови. Б-ка організовує виставки, перегляди літ-ри, Дні інформації. Зав. б-ки Н. Кіленко (від 1987).

Н. М. Шевченко

Стаття оновлена: 2003