Бібліотека Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва

БІБЛІОТЕ́КА ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКОГО ІНСТИТУ́ТУ АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН Засн. 1983 як б-ка Івано-Фр. станції хрестоцвітих культур (нині Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва УААН). Коломий. дослідна станція, що входить до складу Ін-ту, має власну б-ку, заг. фонд якої складає 26 846 прим., зокрема книг – 18 488 прим., журналів – 8 358 прим. Книжк. фонд б-ки Ін-ту становить 19 292 прим., зберігаються період. та інформ. вид., 1500 прим. – іноз. вид. провід. зарубіж. н.-д. закладів (зокрема Польс. ін-ту вирощування та акліматизації рослин у м. Познань, Чеського ун-ту в м. Прага, Нім. ун-ту у м. Ґеттінґен). У б-ці зберігаються вибрані твори І. Мічуріна та К. Тимірязєва. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (системат., інформ.-бібліогр., наук. праць співроб. Ін-ту, партнерів з книгообміну, докомплектування), архіву виконаних довідок, абетк.-предмет. покажчика. Б-ка Ін-ту підготувала покажчики: «Ріпак – культура великих можливостей», «Опубліковані праці наукових співробітників станції хрестоцвітих культур за 1984–1992 роки» (1995), «Публікації науковців інституту, надруковані в Україні та за її межами в 1990–2000 роках» (2001). Б-ки проводять книжк. виставки, перегляди літ-ри, бібліогр. огляди, Дні інформації, Дні науки; постійно беруть участь у проведенні обл. наук.-практ. конф., семінарів тощо. Зав. б-ки Є. Ражик (від 1984).

М. М. Макар

Стаття оновлена: 2003