Бібліотека ім. А. Залевської Інституту психології ім. Г. Костюка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека ім. А. Залевської Інституту психології ім. Г. Костюка

БІБЛІОТЕ́КА ім. А. Залевської ІНСТИТУ́ТУ ПСИХОЛО́ГІЇ ім. Г. Костюка АПНУ Засн. 1945 у Києві як б-ка НДІ психології (нині Психології інститут ім. Г. Костюка АПНУ). Основу фонду склала літ-ра з книгозбірні Укр. НДІ педагогіки. Б-ка комплектується літ-рою укр., рос., англ., франц. та ін. мовами з питань психології, педагогіки, філософії, соціології, мист-ва, історії літ-ри, медицини та ін. Заг. фонд б-ки – бл. 111 тис. прим., зокрема понад 67 тис. книг, понад 24 тис. брошур, бл. 11 тис. журналів, понад 5 тис. автореф. дис., 557 дис., 955 перекладів, 1500 мікрофільмів. Фонд поповнюють автор. дарунки, серед яких книги В. Роменця, С. Максименка, Н. Максимової, Ю. Швалба; зб. наук. праць Ін-ту (від 1999). Серед раритет. вид. – «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), ж. «Вопросы философіи и психологіи» (1890–1917), «Обозрѣніе психіатріи, неврологіи и экспериментальной психологіи» (С.-Петербургъ, 1896–1914), «Исторія новой философіи» К. Фішера (т. 1–8, С.-Петербургъ, 1902–10), «Новыя идеи въ философіи. Неперіодическое изданіе, выходящее подъ редакціей А. О. Лосскаго и Э. Л. Радлова» (1912–14), а також приватна б-ка проф. О. Раєвського (вид. кін. 19 – поч. 20 ст.). Довідк.-бібліогр. апарат представлений системою: ген. абетк., системат., абетк. та системат. каталогів літ-ри іноз. мовами, картотек газетно-журнал. статей, перекладів, нових надходжень, мікрофільмів, праць співроб. Ін-ту, кандидат. та доктор. дисертацій. Б-ка організовує книжк. виставки праць співроб. Ін-ту, спец. літ-ри. На її базі проходять «Костюківські читання». Від 1998 б-ка носить ім’я А. Залевської, яка очолювала б-ку 1967–98 і зробила значний внесок у її розвиток. Зав. б-ки А. Шинкаренко (від 1998).

Т. П. Мовчан

Стаття оновлена: 2003