Бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка

БІБЛІОТЕ́КА ім. М. Максимовича КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Т. Шевченка Засн. 1834 як б-ка Ун-ту св. Володимира у Києві (нині Київський національний університет ім. Т. Шевченка). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. Основу книгозбірні склали фонди б-к Кременец. ліцею, ін-тів, приват. осіб (34 тис. прим.). 1863 створ. студент. відділ із 10-тисячним книжк. фондом. 1940 книжк. фонд становив понад 1 млн прим. Під час 2-ї світ. війни частина фонду загинула. Б-ка відновила роботу в січні 1944. У структурі б-ки – 22 відділи, 25 секторів, 17 абонементів, 15 чит. залів. Крім осн. навч. абонементів та чит. залів, є абонемент худож. літ-ри, міжбібліотеч. абонемент та спеціаліз. чит. зали: інформ.-бібліогр., періодики, юрид. та істор. літ-ри, абонементи та чит. зали в ін-тах, на ф-тах, у гуртожитках, зокрема комп’ютер. чит. зал у центр. корпусі б-ки на 47 місць (відкрито 2002). Фонди б-ки налічують 3,5 млн прим., з них 1,7 млн прим. наукової та 1,06 млн навч. літ-ри. За своїм змістом фонд універсальний, містить видання 30-ма мовами світу. 1983 створ. кімнату рідкіс. книги, де зібрано понад 7 тис. унікал. видань. 1999 створ. мультимедій. компакт-диск «Стародруки Київської бібліотеки». Бл. 80 % цих книг видані іноз. мовами. Найбільш широко представлені видання з Австрії, Англії, Бельгії, Італії, Португалії, Франції, серед них видання Альдів, Етьєнів, Ельзевірів, Плантенів. Окраса фонду б-ки – палеотипи 1-ї пол. 16 ст.: «Служебник» ієромонаха Пахомія (надрук. давньоболгар. мовою у Венеції, 1519), середньовічна хроніка «Hugonа Falcandа» (Paris, 1550), напрестольне Євангеліє моск. друкаря П. Мстиславцева (Вільно, 1575), «Євхологіон, албо Молитвослов, или Требник» П. Могили (1646, вид-во Києво-Печер. лаври), «Перло многоцѣнное…» К. Транквіліона (Могилів, 1699). Зібрано колекцію наукових праць вчених Ун-ту, яка налічує бл. 8 тис. назв і містить книги, видані від 1834. Багатий фонд рідкіс. і цінних книг 18–20 ст. Серед них – прижиттєві видання творів Т. Шевченка, І. Франка, Панаса Мирного, О. Кобилянської. Щорічно надходить 35–40 тис. прим. літ-ри, з них книг – 30 тис. (зокрема понад 500 прим. – викладачів Київ. унту). Веде книгообмін з 208-ма б-ками в Україні та ін. країнах. Система каталогів та картотек (абетк., системат., темат., предмет. та ін.) щороку поповнюється інформацією на 46–50 тис. карток. 2001 створ. електрон. ретрокаталог. Всі підрозділи ведуть інформаційну, бібліогр., дослідниц., наук., метод. роботу, збирають матеріали за темами: «ВШ в Україні та за кордоном», «Екол. проблеми сусп-ва», а також про нові надходження, наук. досягнення в Україні і за кордоном, з проблем мовної політики в Україні, економіки, права, філософії, соціології, міжнар. відносин, історії; діють книжк.-ілюстрат. виставки. Працівники б-ки підготували матеріали для інформ. каталога-довід. «Б-ки вищих навч. закладів України» (ред. В. Нестеренко; К., 1998); до бібліографії М. Максимовича, які увійшли до книги В. Короткого і С. Біленького «Михайло Максимович та освітні практики на правобережній Україні в першій половині ХІХ століття» (К., 1999); до зб. матеріалів, документів, спогадів «Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу української революції 1917–1920» (К., 2000). На основі комп’ютер. технологій б-ка виконує комплектування фонду та оброблення нових надходжень, передплату період. видань, готує інформ. матеріали, зокрема створ. єдина база даних, яка містить 841 170 записів. Спільно з Нац. парламент. б-кою України надає безкоштовні консультації з нормат. документів, зареєстров. у МЮ України. Б-ка є базою Наук.-метод. бібліотеч. комісії при Мін-ві освіти і науки України і метод. центром для 192-х б-к ВНЗів України 3-го та 4-го рівнів акредитації; проводить міжнар. та регіонал. семінари. Працівники б-ки надають допомогу у підготовці регламентуючих документів («Тип. положення про б-ку ВНЗу освіти», «Тип. правила користування б-кою ВНЗу освіти»). Дир. б-ки – В. Нестеренко (від 1990).

Літ.: Савенко И. Г. Библиотека университета св. Владимира // Историко-статист. записки об ученых и учебно-вспомогат. учреждениях имп. Ун-та св. Владимира (1834–1884). К., 1884; Недоступ Н. М., Колодько Л. А. Наукова бібліотека університету // Вісн. Київ. ун-ту. Істор. науки. 1984; Библиотека Киевского университета св. Владимира // Колесник Е. А. Книжные коллекции Центральной научной библиотеки Академии наук УССР. К., 1988; Наукова бібліотека // Київ. ун-т ім. Т. Шевченка: Сторінки історії і сьогодення. К., 1994; Нестеренко В. Г. Наукова бібліотека: Довід. К., 1999.

В. Ф. Федоряко

Стаття оновлена: 2003