Бібліотека інституту аграрної економіки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту аграрної економіки

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ АГРА́РНОЇ ЕКОНО́МІКИ УААН Засн. 1956 у Києві як б-ка Укр. НДІ економіки та орг-ції с. госп-ва (нині Аграрної економіки інститут УААН). Має статус наукової. Основу книгозбірні склали фонди б-ки Укр. академії с.-г. наук. Нині бібліотеч. фонд нараховує бл. 66 тис. од. зберігання, книжк. фонд – 44 тис. прим., період. видань – бл. 22 тис. од.; понад 3 тис. прим. іноз. літ-ри, понад 7 тис. автореф. дис., 700 дис. Зберігаються праці М. Туган-Барановського, І. Романенка, О. Сторожука, М. Нижнього, П. Сабчука, І. Лукінова, П. Першина, І. Дороша, В. Юрчишина, О. Шпичака, Т. Підлісецького, М. Дем’яненка та ін. Серед раритетів – «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ» (С.-Петербургъ, 1909). Є абетк., системат., темат. каталоги; картотеки автореф. дис., дис., наук. праць співроб. Ін-ту. Щороку б-ка поповнює каталоги і картотеки на 1600–1800 записів, у каталогах відкриває нові рубрики згідно з тематикою н.-д. робіт. Створено комп’ютерну базу даних нових надходжень та праць співроб. Ін-ту. У б-ці постійно діють виставки нових надходжень, тематичні, присвяч. ювілеям вчених Ін-ту. Б-ка бере участь в організації конф., семінарів, виставок, що відбуваються в Ін-ті та за його межами, зокрема презентувала видання Ін-ту на виставці «Україна аграрна 2001». Б-ка видала бібліогр. покажчики «Наукові праці співробітників Інституту» (1996– 2001), праць академіків УААН В. Юрчишина за 1956–99 та П. Саблука за 1965–2000. Зав. бки Л. Сливкіна (від 1999).

О. В. Шатько

Стаття оновлена: 2003