Бібліотека Інституту археології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту археології

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ АРХЕОЛО́ГІЇ НАНУ Засн. 1919 у Києві як б-ка Комісії з укладання археол. карти України УАН, від якої починає свою історію Археології інститут НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд нараховує 120 тис. прим. (22 тис. прим. – іноз. вид.). Книг – 76 тис. прим. (8 тис. прим. – іноз.); період. видань – 36 тис. прим. (14 тис. прим. – іноз.). Є обмінно-резервний фонд. Осн. тематика фондів – археологія, а також окремі суміжні питання історії, філософії, етнографії, мист-ва, релігії, наукознавства, геології та географії, антропології, нумізматики, музеєзнавства. У фонді зберігаються цінні вид., зокрема «Записки Одесскаго общества исторіи и древностей» (О., 1844–1919), «Древности. Труды Московскаго археологическаго общества» (Москва, 1865–1917) , «Извѣстія Таврической ученой архивной комиссіи» (Сф., 1867–1920), «Археологическая лѣтопись Южной Россіи» (К., 1899–1905) та ін. До складу фондів увійшла літ-ра з приват. б-к Ф. Вовка, С. Гамченка, В. Заболотного, П. Єфименка, В. Петрова, М. Рудинського, П. Шульца. Діє система традиц. каталогів і картотек. Зав. б-ки В. Колесникова (від 1991).

Н. Р. Михайлова

Стаття оновлена: 2003