Бібліотека інституту біології тварин - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту біології тварин

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ БІОЛО́ГІЇ ТВАРИ́Н УААН Засн. 1960 як б-ка Укр. НДІ фізіології та біохімії с.-г. тварин (нині Біології тварин інститут УААН). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Бібліотеч. фонд становить 53 614 прим., зокрема 14 777 прим. – книги, 2864 прим. – брошури, 35 987 прим. – журнали, а також автореф. дис., метод. і директивні матеріали; комплектується літ-рою з фізіології, біохімії та галузей с.-г. тваринництва. Створ. систему каталогів (абетк., системат.) і картотек (автореф. дис., друков. праць наук. співроб. Ін-ту, журнал. статей, період. видань). Б-ка проводить бібліогр. огляди літ-ри, виставки нових надходжень, бібліогр. і темат. конференції.

М. В. Олійник

Стаття оновлена: 2003