Бібліотека інституту біохімії ім. О. Палладіна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту біохімії ім. О. Палладіна

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ БІОХІ́МІЇ ім. О. Палладіна НАНУ Засн. 1925 як б-ка Укр. біохім. ін-ту у Харкові, від якого починає свою історію Біохімії інститут ім. О. Палладіна НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є міжбібліотеч. абонемент (62 абоненти). Бібліотеч. фонд нараховує бл. 82 тис. прим. (32 тис. прим. – іноз. видання): книг – 24 тис. прим., період. видань – 52 тис. прим. Від 1994 фонди б-ки поповнюються іноз. журналами, що передплачуються за рахунок ґрантів Міжнар. фонду «Відродження», від 1997 – літ-рою від Європ. орг-ції біохім. тв. Від 2000 б-ка передплачує 35 іноз. журналів. Обмін. фонд становить бл. 4,5 тис. прим. видань Ін-ту. У фонді представлена літ-ра з біохімії та суміж. галузей – фізіології людини і тварини, мембранології, молекуляр. біології, медицини, фармакології, імунології. Зберігаються праці акад. АНУ О. Палладіна, В. Бєліцера, М. Гулого, Р. Чаговця, чл.-кор. АН СРСР та УРСР Д. Фердмана; багаторічні комплекти іноз. журналів, зокрема «Journal of biological chemistry» (1905–97), «Biochemical journal» (1926– 95), «Annual review of biochemistry» (1932–58), «Advances Protein Chemistry» (1944–85), «Methods of Enzymology» (1955–89); повні комплекти «Українського біохімічного журналу» (від 1925) та збірника «Биохимия животных и человека» (1977–92), які видає Ін-т. Створ. систему каталогів: абетк. (на книги, журнали, видання, що продовжуються, дис., автореф.), систематичний (на книги); картотеки праць співроб. («Труди Інституту біохімії», від 1951), з історії Ін-ту (від 1978). Каталоги і картотеки б-ки включено в єдиний інформ.-бібліогр. центр Ін-ту. Значний внесок у розвиток б-ки зробили зав. б-ки: В. Кипарисова (1945–61), І. Волченкова (1961–90). Зав. б-ки В. Редіна (від 1990).

С. О. Костерін

Стаття оновлена: 2003