Бібліотека інституту ботаніки ім. М. Холодного - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту ботаніки ім. М. Холодного

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ БОТА́НІКИ ім. М. Холодного НАНУ Засн. 1921 у Києві як б-ка Ботан. кабінету (музею) і Гербарію ВУАН, від яких починає свою історію Ботаніки інститут ім. М. Холодного НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. На поч. 2-ї світ. війни фонди були частково вивезені до м. Уфа (РФ), а частково втрачені. Їх відновлення та поповнення почалося 1944. Нині бібліотеч. фонд нараховує 110 тис. прим. (50 тис. прим. – іноз. вид.), зокрема книг – 29 тис. прим., спецвидів – 5 тис. Обмін. фонд – 9 тис. прим. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з усіх питань ботаніки, а також із суміж. питань заг. біології, ембріології і цитології, фізіології, мікробіології, палеонтології, біохімії, екології і географії рослин. Зберігається цінне зібрання – 2174 книги з ботаніки (від 1576), зокрема праці О. Бекетова, Ч. Дарвіна, Ф. Кютцінґа, К. Ліннея, А. Фамінцина, О. Фоміна, Ю. Клепова, А. Декандоля, А. Енглера. Значна частина журналів і вид., що продовжуються, представлена багаторіч. комплектами, серед яких «Записки Кіевскаго общества естествоиспытателей» (1870–1929), «Записки Императорскаго Никитскаго сада» (1890–1914), «Труды ботанического сада Императорскаго Юрьевскаго университета» (1900–13), «Болѣзни растеній» (1907–30), «Ботанические материалы гербария» (1919– 63), «Вісник Київського ботанічного саду» (1924–47). Серед раритет. вид. – «Stirpium adversaria nova» М. де Лобеля (1576), «Species Plantarum» К. Ліннея (t. 4, Berolini, 1805) та ін. У фонді б-ки є літ-ра з приват. книжк. зібрань акад. АН УРСР О. Фоміна, М. Холодного, чл.-кор. АН УРСР Я. Модилевського, А. Окснера; приват. б-ка акад. АН СРСР Є. Лавренка (понад 6,5 тис. прим. видань з геоботаніки). У фонді є повні комплекти «Українського ботанічного журналу» (від 1921) та ж. «Альгология» (від 1991), які видає Ін-т. Довідк.-бібліогр. апарат складається з системи каталогів (абетк. на книги, карти, атласи, журнали, видання, що продовжуються, автореф. та дис.; системат.) та картотек (системат., абетк.-хронол. праць співроб. Ін-ту). Від 1999 ведуться електронні каталоги. Б-ка проводить наук. роботу, спрямовану на вдосконалення й деталізацію класифікації ботан. літ-ри, зокрема деталізацію ботан. рубрик ББК; відповідно до держ. проекту «Національна пам’ять України» здійснює наук. оброблення старовин. видань (експертна оцінка фонду за періодами, видами друку, обліку тощо). Провідну роль в історії б-ки відіграли зав. б-ки: М. Михайлова (1944–49), згодом, послідовно, Н. Горновська, Г. Домбровська, О. Бородянська, Г. Герасимова, Н. Никитюк, О. Назаренко (від 1998).

Т. Л. Олійник

Стаття оновлена: 2003