Бібліотека інституту ветеринарної медицини - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту ветеринарної медицини

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ УААН Засн. 1977 в Донецьку як б-ка Укр. н.-д. вет. ін-ту (нині Ветеринарної медицини інститут УААН). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд багатогалуз., нараховує 20 тис. прим.; містить автореф. дис., 130 прим. період. літ-ри; комплектується літ-рою з ветеринарії, медицини, біотехнології, генетики, біохімії. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка передплачує понад 20 період. вид. (зокрема «Ветеринария», «Вопросы вирусологии», «Тваринництво України»). У б-ці зберігаються цінні вид.: «Руководство к анатоміи домашнихъ животныхъ, главнымъ образомъ лошади. Ч. 2» Л. Франко (перекл. з нім., Дерптъ, 1890), «Каприна как средство борьбы съ оспой овецъ» Д. Конєва (К., 1907), а також «Труды Перваго Всероссійскаго Ветеринарнаго съезда въ С.-Петербургѣ. 3–12 января 1903 года» (т. 2, С.-Петербургъ, 1903) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк. і системат. каталогів, картотек праць співроб. Інту і темат. Б-ка організовує виставки нових надходжень, темат. виставки, добірки матеріалів наук. конф., співпрацює із зарубіж. видвами. 2002 брала участь у виданні створеного до 25-річчя Ін-ту фахового бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія». Чл. Укр. бібліотеч. асоц. Зав. б-ки І. Крисюк (1990).

А. Ф. Ображей

Стаття оновлена: 2003