Бібліотека інституту виноградарства і виноробства ім. В. Таїрова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту виноградарства і виноробства ім. В. Таїрова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ВИНОГРА́ДАРСТВА І ВИНОРО́БСТВА ім. В. Таїрова УААН Засн. 1905 як б-ка Винороб. станції рос. виноградарів і виноробів в Одесі, від якої починає свою історію Виноградарства і виноробства інститут ім. В. Таїрова УААН. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. 1912 фонд б-ки нараховував 1 тис. прим., 1925 – 3 тис., 1941 – 15 тис. прим. Під час 2-ї світ. війни книги були розкрадені, частину їх вдалося повернути після визволення Одеси. 1946 кількість книг становила вже 16 тис. прим., 1957 – понад 32 тис. од. зберігання. Нині бібліотеч. фонд становить 87 040 прим., зокрема 32 491 книгу і 54 549 період. вид. Це літ-ра з виноградарства й виноробства, рослинництва, плодівництва, овочівництва, озеленення, ґрунтознавства й агрохімії, захисту рослин від шкідників і хвороб, фізіології та мікробіології рослин, механізації, аграр. економіки, генетики і селекції, метеорології. Є абонемент і чит. зал. У б-ці зберігаються бл. 100 прим. раритетних видань, зокрема «Ученіе о происхожденіи видовъ въ царствѣ растеній и животныхъ, примѣненное къ исторіи миротворенія» Ч. Дарвіна (С.-Петербургъ, 1864), «Московская флора, или Описаніе высшихъ растеній и ботанико-географическій обзоръ Московской губернии» М. Кауфмана (Москва, 1866), «Русское виноградное вино и хересъ. Составъ, методы изслѣдованія, основы химико-санитарной оцѣнки и фальсификація ихъ» М. Блауберга (Москва, 1894), «Законъ о виноградномъ винѣ и его примѣнение» О. Шахназарова (Петроград, 1915), а також повне зібрання «Вѣстника винодѣлія» (1892–1936, під ред. В. Таїрова). Довідк.-бібліогр. апарат складається з предметно-системат. і абетк. каталогів, картотеки праць наук. співроб. Зав. б-ки В. Суховілова (від 1995).

М. Д. Дада

Стаття оновлена: 2003