Бібліотека інституту винограду та вина Магарач - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту винограду та вина Магарач

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ВИНОГРА́ДУ ТА ВИНА́ «МАГАРА́Ч» УААН Засн. 1828 як б-ка дослід. центру винограду і вина при Нікіт. ботан. саді (м. Ялта), від якого починає свою історію «Магарач» Інститут винограду та вина УААН. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. У структурі б-ки – абонемент, чит. зал. Заг. фонд – 115 тис. од. зберігання, зокрема 62 850 прим. книг (з них за профілем Ін-ту – 41 100 прим.), 51 200 прим. період. видань (з них 19 тис. іноз.). Основа фонду – книги з виноградарства й виноробства, зберігається також літ-ра з рослинництва, харч. пром-сті, точних наук. Є рідкісні та цінні видання, зокрема «Вѣстникъ винодѣлія» (1894–1917), «Винодѣлие въ Россіи» М. Балласа (в 4х ч., 1895–1903), «Ампелографія Крыма. Описаніе сортовъ винограда, разводимых въ Крыму» С. Коржинського (С.-Петербургъ, 1904); універсал. і галузеві довідк. видання. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк. і системат. каталогів, картотек (журнал. статей від 1960, праць Ін-ту, праць співроб. Ін-ту). Б-ка проводить виставки книг і журналів, присвяч. історії Інту, видатним ученим галузі П. Благонравову, М. Герасимову, П. Голодризі, Є. Датунашвілі, Т. Катар’яну, В. Нілову, М. Охрименку, А. Преображенському, М. Простосердову, А. Негрулю; презентації книг співроб. Ін-ту. Зав. б-ки Л. Климова-Дончук (від 1993).

А. М. Бузні

Стаття оновлена: 2003