Бібліотека Інституту газу - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту газу

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ГА́ЗУ НАНУ Засн. 1950 у Києві як б-ка Ін-ту використання газу в комунал. госп-ві та пром-сті АН УРСР (нині Газу інститут НАНУ). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд нараховує 115 тис. прим., зокрема іноз. видань – 41 тис. прим., книг – 35 тис. прим., період. видань – 71,2 тис. прим., спец. видів – 9,5 тис., перекладів – 4 тис. Обмін. фонд становить 2,7 тис. прим. (від 1953). У фонді представлена літ-ра з питань горіння, теплообміну, палива, металургії, хімії та хім. технології, автоматиз. управління та регулювання, обчислюв. техніки, палива для автомобіл. двигунів та ін. У складі осн. фонду зберігається б-ка акад. АН УРСР М. Доброхотова (550 прим. з питань металургії, вироб-ва чавуну та сталі, пром. теплотехніки, зварювання); повний комплект ж. «Экотехнологии и ресурсосбережение», який видає Ін-т. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (праць, автореф. і дис. співроб. Ін-ту). Понад 30 р. від часу заснування б-ки працювала в ній Л. Добродєєва.

Н. Г. Мішина

Стаття оновлена: 2003