Бібліотека інституту гастроентерології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту гастроентерології

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУГАСТРОЕНТЕРОЛО́ГІЇ АМНУ Засн. 1965 як б-ка Дніпроп. НДІ гастроентерології (нині Гастроентерології інститут АМНУ). Має статус наукової. Фонд б-ки – 36 686 прим.; комплектується літ-рою з питань гастроентерології, ін. розділів медицини та суміж. наук (книги, журнали, дис., автореф. дис., патентна та нормат.-тех. документація, наук.-метод. та інформ.-бібліогр. літ-ра). Б-ка передплачує 25 період. видань, зберігається періодика від 1970: «Вестник хирургии» (1967–99), «Клиническая медицина» (1967–96), «Физиологический журнал» (1967–96), «Архів патології» (1974–99), «Врачебное дело» (від 1975). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет.), картотек (період. видань, нових надходжень, наук. праць співроб. Ін-ту, архіву бібліогр. довідок; тематичних – «Розвиток гастроентерології», «Нетрадиц. методи діагностики та лікування», «Медицина і здоров’я в умовах нового госп. механізму» тощо). Є чит. зал, абонемент. Б-ка організовує книжк. виставки та перегляди літ-ри, видає бібліогр. покажч. нових видань. Зав. б-ки О. Литвин (від 1976).

Л. О. Новокрещина

Стаття оновлена: 2003