Бібліотека інституту гематології та трансфузіології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту гематології та трансфузіології

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ГЕМАТОЛО́ГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛО́ГІЇ АМНУ Засн. 1946 як б-ка Київ. ін-ту переливання крові і невідклад. хірургії, від якого починає свою історію Гематології та трансфузіології інститут АМНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Бібліотеч. фонд – 30 872 прим., зокрема книги, журнали, дис., автореф. дис. (від 1949), період. видання, наук.-метод. літ-ра з питань гематології і трансфузіології, суміж. галузей медицини. Є комплекти період. видань за минулі роки: «Гематология и трансфузиология» (від 1956), «Лабораторное дело» (1964–92, від 1992 – «Клиническая лабораторная диагностика»), «Врачебное дело. Лікарська справа» (від 1984), зб. «Гематологія і переливання крові» (від 1965). Б-ка передплачує 138 період. видань, зокрема 13 іноз. Обмін. фонд 1172 прим. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., предмет.) та картотек (період. видань, нових надходжень, метод. рекомендацій, автореф. дис., наук. праць співроб. Ін-ту). Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка організовує і проводить перегляди нових надходжень, темат. виставки, виставки-персоналії. Зав. б-ки Л. Чаплай (від 2000).

О. П. Настенко

Стаття оновлена: 2003