Бібліотека інституту геології і геохімії горючих копалин - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту геології і геохімії горючих копалин

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ГЕОЛО́ГІЇ І ГЕОХІ́МІЇ ГОРЮ́ЧИХ КОПА́ЛИН НАНУ та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Засн. 1951 у Львові як б-ка Ін-ту геології корисних копалин АН УРСР (нині Геології і геохімії горючих копалин інститут НАНУ та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»). Бібліотеч. фонд галуз., налічує 75 тис. прим. укр., рос., англ., нім., польс., чес., угор., румун., франц., словац. мовами, зокрема автореф. дис. і дис. (від 1953), картогр. видання (від 1956), 261 назва журналів (135 іноз. мовами), 14 назв газет. Фонд комплектується літ-рою з геології, мінералогії, геохімії, тектоніки, стратиграфії, гідрогеології, геоморфології, палеонтології, літології, петрографії, розробки і хім. перероблення горючих копалин, хімії, обчислюв. техніки, фізики, геології нафти і газу. Довідк.-бібліогр. апарат містить традиц. каталоги та картотеки, зокрема «Горючі корисні копалини» (від 1982), праць співроб. Ін-ту (від 1968). Є чит. зал, абонемент. Б-ка здійснює інформ.-бібліогр. обслуговування, зокрема інформує про нові надходження, темат. добірки літ-ри, видає бібліогр. довідки.

І. Г. Колісник

Стаття оновлена: 2003