Бібліотека інституту геологічних наук - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту геологічних наук

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ГЕОЛОГІ́ЧНИХ НАУ́К НАНУ Засн. 1926 у Києві як б-ка Укр. н.-д. геол. ін-ту Наркомосвіти УРСР (нині Геологічних наук інститут НАНУ). Основу книгозбірні склали фонди Геол. кабінету ВУАН та Геол. музею. Бібліотеч. фонд нараховує понад 131 480 прим., зокрема понад 50 542 прим. іноз. вид., понад 43 402 прим. книг, спец. видів – понад 9 тис. У фонді представлена літ-ра з питань заг. геології, геохімії, мінералогії, петрографії, стратиграфії, палеонтології і палеоботаніки, геології корис. копалин, гідрогеології, морської та інж. геології, а також з суміж. питань фіз., хім., геофіз., геогр. і тех. наук. Зберігається літ-ра з приватних зібрань відомих вчених-геологів, зокрема акад. АН УРСР П. Тутковського, В. Різниченка, Б. Чернишова, проф. В. Крокоса, К. Феофілактова; комплекти журналів «Бюллетень Московского общества испытателей природы» (1829–1998), «Записки Новороссийского общества естествоиспытателей» (1875–1912), «Труды Геологического комитета» (1884–1930), «Записи Всероссийского минералогического общества» (1885–1995), «Записки Киевского общества естествоиспытателей» (1886–1928); повний комплект «Геологічного журналу» (від 1934), який видає Ін-т. Серед раритет. видань – «Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-Петербургской Императорской Академии наук» (ч. 2, кн. 2, С.-Петербургъ, 1770) та «Путешествие по разным провинциям Российского государства» П. Палласа (ч. 3, пол. 1-а, 1772–73, С.-Петербургъ, 1778), «Руководство к минералогии с присовокуплением статистических сведений о важнейших солях и металлах» Д. Соколова (ч. 1, С.-Петербургъ, 1832), «Исследование Каменно-угольного Донецкого бассейна, произведенное в 1837–39 годах» Ле-Пле (Москва, 1854), «Днѣпр и его бассейнъ» М. Максимовича (К., 1901), «Геологический путеводитель по Западной Подолии» (К., 1926) та «Гідрогеологія» (Х.; К., 1932) Р. Виржиковського. Співроб. б-ки уклали низку бібліогр. покажчиків: «Библиографический указатель основной литературы по геологии, добыче и промышленному использованию бурых углей Украины» («Тр. науч.-тех. конф. по комплексному развитию буроугольной промышленности Украинской ССР», 1948), «Література з геології України за 1954–56 рр.» («Геологічний журнал», 1956–60), «Указатель работ сотрудников Института геологических наук АН УССР (1926–1974 гг.)» (1976), «Катерина Йосипівна Новик» (1978), «Володимир Борисович Порфир’єв» (1979), «Евгений Федорович Шнюков» (1990). Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк. і системат. каталогів, низки картотек. Тривалий час зав. б-ки працювала О. Сно – онука першого дир. Ін-ту геології АН УРСР П. Тутковського. Зав. б-ки Ж. Бочковська (від 2002).

О. Ю. Митропольський

Стаття оновлена: 2003