Бібліотека інституту геронтології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту геронтології

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ГЕРОНТОЛО́ГІЇ АМНУ Засн. 1958 у Києві як б-ка НДІ геронтології та експерим. патології АМН СРСР (нині Геронтології інститут АМНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є чит. зал, абонемент. Бібліотеч. фонд – 72 тис. прим. (з них 20 тис. іноз. видань); складається з книг, журналів, дис., автореф. дис., наук.-метод. літ-ри згідно тематики Ін-ту: проблем біології старіння, клініч. геронтології та геріатрії, соц. геронтології. Серед раритет. вид.: Л. Брюхнер «Искусство долго жить. Макробиотика» (1892), В. Вунд «Очеркъ психологіи» (1897), Ф. Фридманн «Старческія измѣненія и ихъ леченіе» (1904; всі – перекл. з нім.), П. Де-Хен «Матерія, ея зарожденіе, жизнь и конецъ» (перекл. із франц., 1910; усі – С.-Петербургъ), І. Шмальгаузен «Пути и закономерности эволюционного процесса» (Москва; Ленинград, 1940). Довідк.-бібліогр. апарат складається із каталогів (абетк., системат.) і картотек (періодики, предметної, праць співроб. Ін-ту). Б-ка надає консультації, проводить Дні інформації та фахівця, книжк. виставки, перегляди літ-ри, видає бібліогр. покажчики; для ж. «Проблемы старения и долголетия» готує розділ «Нові книги, видані в СНД та за кордоном». Зав. б-ки В. Костюченко (від 1979).

Ю. К. Дупленко

Стаття оновлена: 2003