Бібліотека інституту гідромеханіки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту гідромеханіки

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ-ГІДРОМЕХА́НІКИ НАНУ Засн. 1926 у Києві як б-ка НДІ водного госп-ва АН УРСР (нині Гідромеханіки інститут НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд нараховує 85 тис. прим. (19 тис. прим. – іноз. вид.), книг – 33 тис. прим., період. видань – 36 тис. прим., спец. видів – 6,5 тис.; комплектується літ-рою з питань гідромеханіки, гідравліки, гідротехніки буд-ва, суднобудування, а також із суміж. питань математики, механіки, акустики, біоніки, гідродинаміки хвильових процесів. Зберігаються повні комплекти міжвідом. збірників «Гідромеханіка» та «Біоніка» (обидва – від 1969), що представляють досягнення Ін-ту у галузі гідромеханіки; журнали Ін-ту «Акустичний вісник» (від 1998), «Прикладна гідромеханіка» (від 1999), іноз. часописи «Journal of Hydraulic engineering», «Journal of Irrigation and Drainage Engineering», «Journal of Fluid Mechanics». Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., період. вид.). Б-ка співпрацює з НБУВ, обласними та б-ками ін-тів НАНУ, здійснює бібліотеч. обмін наук. журналів «Прикладна гідромеханіка» та «Акустичний вісник». Зав. б-ки З. Тарановська (від 1979).

Л. Ф. Корецька

Стаття оновлена: 2003