Бібліотека інституту гідротехніки і меліорації - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту гідротехніки і меліорації

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ГІДРОТЕ́ХНІКИ І МЕЛІОРА́ЦІЇ УААН Засн. 1930 у Харкові як б-ка НДІ с.-г. меліорацій (нині Гідротехніки і меліорації інститут УААН). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Фонд б-ки нараховує понад 75 тис. прим. вітчизн. і зарубіж. книг, період. та довідк.-інформ. вид. Комплектується літ-рою з питань с.-г. меліорації, гідрології, гідротехніки, с. госп-ва, охорони довкілля, с.-г. водопостачання і каналізації. Зберігаються раритетні вид.: «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Днѣпръ и его бассейнъ» М. Максимовича (К., 1901), «Исторія земли» М. Неймайра (у 2-х т., С.-Петербургъ, 1902–03), «Матеріалы по водоснабженію города Кіева» В. Іванова (К., 1916). Щорічно до б-ки надходять 40 назв укр. та 23 назви рос. період. наук. та наук.-тех. видань, а також 3 назви зарубіж. період. видань. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк., системат. та предмет. покажчиків, а також з рефератив. журналів Всерос. ін-ту наук.-тех. інформації, рефератив. журналу АПК України. Б-ка проводить виставки нових надходжень. Зав. б-ки Л. Заїка (від 1988).

А. С. Загайчук,І. І. Калантиренко

Стаття оновлена: 2003