Бібліотека інституту держави і права ім. В. Корецького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту держави і права ім. В. Корецького

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ДЕРЖА́ВИ І ПРА́ВА ім. В. Корецького НАНУ Засн. 1949 у Києві як б-ка Сектору держави та права АН УРСР, від якого починає свою історію Держави і права інститут ім. В. Корецького НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Бібліотеч. фонд нараховує 84 тис. прим. (26 тис. прим. – іноз. вид.), зокрема книг – 28 тис. прим., період. вид. – 46 тис. прим. (24 тис. прим. – іноз.). Є обмін. фонд (2,3 тис. прим., від 1953). Комплектується літ-рою з питань держави та права, зокрема держави та права України, а також з окремих суміж. питань історії, економіки, політики і філософії. Зберігаються праці видат. юристів кін. 19 – поч. 20 ст. Ю. Гамбарова, К. Побєдоносцева, Г. Шершеневича; багаторічні комплекти законодав. матеріалів України та ін. країн, зокрема Франції, Росії, Польщі, Болгарії; повний комплект журналу Ін-ту «Право України» («Радянське право»); а також видання Ін-ту, зокрема збірник наук. праць «Правова держава» (від 1992). В Ін-ті зберігається приватна б-ка акад. НАНУ В. Корецького (2,5 тис. прим. переважно зарубіж. вид. з міжнар. права). В ній представлені матеріали Міжнар. суду (Гааґа) від 1920, Асоц. міжнар. права, звіти, огляди практики з міжнар. права окремих країн, зібрання праць визнач. юристів-міжнародників. Зав. б-ки Н. Овчинникова (від 1993).

В. П. Нагребельний

Стаття оновлена: 2003