Бібліотека інституту екогігієни і токсикології ім. Л. Медведя - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту екогігієни і токсикології ім. Л. Медведя

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЕКОГІГІЄ́НИ І ТОКСИКОЛО́ГІЇ ім. Л. Медведя АМНУ Засн. 1965 у Києві як б-ка НДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімер. і пластич. мас (нині Екогігієни і токсикології інститут ім. Л. Медведя АМНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є чит. зал, абонемент, 3 книгосховища. Працює міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд – 38 176 прим. (зокрема 183 іноз. видання): 12 694 прим. – книги, 20 838 прим. – журнали, 1839 прим. – брошури, 152 прим. – дис., 1048 прим. – автореф., 422 прим. – літ-ра службового користування; комплектується літ-рою за профілем Ін-ту. Передплачує 112 назв період. видань. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) та картотек (період. видань, наук. праць співроб. Ін-ту, автореф., дис., видань ВООЗ, іноз. видань, метод. матеріалів, темат., видань про препарати токсич. дії). Б-ка видає бюлетень нових надходжень, проводить книжк. виставки нових надходжень та літ-ри, перегляди літ-ри. Зав. б-ки О. Слєпова (від 1992).

Г. І. Петрашенко

Стаття оновлена: 2003