Бібліотека Інституту економіки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту економіки

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЕКОНО́МІКИ НАНУ Засн. 1936 у Києві як б-ка Агроекон. ін-ту АН УРСР (нині Економіки інститут НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. 1941 фонди б-ки становили бл. 30 тис. прим. Під час нім. окупації вся б-ка була вивезена до Німеччини. Від 1944 фонди почали комплектувати заново. Нині бібліотеч. фонд нараховує 91 тис. прим. (22 тис. прим. – іноз. вид.), книг – 38 тис. прим., період. видань – 37 тис. прим. Обмін. фонд – 3 тис. прим. У б-ці зосереджена літ-ра з питань економіки, історії, географії, соціології, демографії, мат. статистики нар. госп-ва України, СРСР від 1920-х рр.; статист. довідники з економіки США, Великої Британії (від 1940). Серед надходжень до б-ки остан. років значний наук. і практ. інтерес становлять книги зарубіж. авторів з питань менеджменту, мікро- та макроекономіки, лізингу, з історії екон. думки, зокрема «Современная микроэкономика» Д. Хаймана (Москва, 1992), «Экономическая мысль в ретроспективе» М. Балуга (Москва, 1994), «Политическая экономия» Р. Барра (Москва, 1994), «Капитализм, социализм и демократия» Й. Шумпетера (Москва, 1995) та ін. Зберігається комплект ж. «Економіка України» (від 1958), який видає Ін-т. Видано покажчики наук. праць співробітників від 1936, біобібліогр. покажчики, покажчики дис. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк., системат. і топограф. каталогів книг, автореф. та дис., а також картотеки праць співробітників і картотеки журнал. та газет. статей з тематики роботи Ін-ту. Зав. б-ки І. Сінчило (від 1991).

Т. А. Бойко

Стаття оновлена: 2003