Бібліотека Інституту економіки промисловості - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту економіки промисловості

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЕКОНО́МІКИ ПРОМИСЛО́ВОСТІ НАНУ Засн. 1963 як б-ка відділення економіки Донецького раднаргоспу, від якого починає свою історію Інститут економіки промисловості НАНУ. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд галуз., містить 60 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц., польс., чес., угор., болгар. мовами, зокрема автореф. дис. (від 1970), дис. (від 1963), праці співроб. Ін-ту (від 1970), юрид. і госп. літ-ру. Фонд комплектується літ-рою з питань розроблення проблем удосконалення госп. механізму, планування продуктивності праці в пром-сті, управління економікою і комплексним плануванням екон. і соц. розвитку регіону. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат.) та тематичні картотеки. Є чит. зал, абонемент, обмін. фонд, діє інформ.-пошук. система. Б-ка видає списки нових надходжень, бібліогр. покажчик «Экономика промышленности Донбасса». Зав. б-ки Н. Вишневська (від 1986).

З. В. Радоуз

Стаття оновлена: 2003