Бібліотека Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНОЇ І КЛІНІ́ЧНОЇ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ УААН – див. Інформаційно-бібліотечний центр Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН.

Стаття оновлена: 2003