Бібліотека Інституту електродинаміки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту електродинаміки

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЕЛЕКТРОДИНА́МІКИ НАНУ Засн. 1944 у Києві як б-ка Ін-ту енергетики АН УРСР (нині Електродинаміки інститут НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд нараховує 232 тис. прим. (іноз. вид. – 59 тис. прим.). Книг – 51 тис. прим., спец. видів – 23 тис., описів винаходів до автор. свідоцтв та патентів – 165 тис., нормативнотех. документів – 3 тис., пром. каталогів – 8 тис., перекладів – 2 тис. Обмін. фонд б-ки нараховує 850 прим. У фонді представлена літ-ра з питань електротехніки, а також із суміж. питань математики, фізики, енергетики, радіотехніки, кібернетики, обчислювал. техніки. Зберігаються: літ-ра з приватної б-ки чл.-кор. НАНУ Б. Борисова (3 тис. прим. з питань електротехніки); багаторічні комплекти період. видань і видань, що продовжуються, зокрема «Электричество» (1908), «Электрические станции» (від 1930); повний комплект журналу Ін-ту «Техническая электродинамика» (від 1955). Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Зав. б-ки Л. Перехрест (від 1983).

О. В. Плющева

Стаття оновлена: 2003