Бібліотека Інституту електронної фізики - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту електронної фізики

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЕЛЕКТРО́ННОЇ ФІ́ЗИКИ НАНУ Засн. 1970 в Ужгороді як б-ка Ін-ту ядерних досліджень АН УРСР (нині Електронної фізики інститут НАНУ). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд галуз., нараховує 23 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, містить книги, період. видання, праці співроб. Ін-ту. Зберігається приватна б-ка проф. І. Запісочного (300 прим.). Фонд комплектується літ-рою з фізики, хімії, математики, філософії. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек, розміщених на електрон. носіях. Б-ка видає бібліогр. покажчики, списки нових надходжень. Зав. б-ки Л. Світлична (від 1991).

А. М. Завілопуло

Стаття оновлена: 2003