Бібліотека Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. Комісаренка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. Комісаренка

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЕНДОКРИНОЛО́ГІЇ ТА О́БМІНУ РЕЧОВИ́Н ім. В. Комісаренка АМНУ Засн. 1965 як б-ка Київ. НДІ ендокринології і обміну речовин (нині Ендокринології та обміну речовин інститут ім. В. Комісаренка АМНУ). Має статус науково-медичної. Бібліотеч. фонд – 69 550 прим. (зокрема 13 700 – іноз. вид.), серед них 16 850 прим. – книги, 44 396 прим. – період. та серійні вид., 2254 прим. – дис., автореф. дис., а також патенти та нормат.-тех. документація, наук.-метод. та бібліогр. літ-ра, мікрофільми з питань ендокринології і обміну речовин та ін. галузей медицини. Б-ка передплачує 50 назв період. вид. Обмін. фонд 229 прим. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат.) та картотеки (темат. з ендокринології, праць наук. співроб., період. вид.). Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. У 70–80-х рр. б-ка брала участь у створенні бібліогр. покажчиків із заг. питань ендокринології (видавалися щорічно) і тематичних («Цукровий діабет», «Синдром та хвороба Іценга–Кушинга», «Питання статевої диференціації», «Вплив радіації на організм»). Б-ка проводить книжк. виставки, перегляди літ-ри. Зав. б-ки О. Стаценко (від 1984).

О. Р. Дилевська

Стаття оновлена: 2003