Бібліотека Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. Вернадського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. Вернадського

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЗАГА́ЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІ́ЧНОЇ ХІ́МІЇ ім. В. Вернадського НАНУ Засн. 1931 у Києві як б-ка Ін-ту хімії АН УРСР (нині Загальної та неорганічної хімії інститут ім. В. Вернадського НАНУ). Бібліотеч. фонд нараховує 201,4 тис. прим. (82 тис. прим. – іноз. вид.), зокрема книг – 28 тис. прим. (2 тис. прим. – іноз.), період. видань – 142 тис. прим. (82 тис. прим. – іноз.). Містить літ-ру із заг., неорган., координац., аналіт. хімії, електрохімії, фіз. хімії і суміж. галузей. Значна частина період. видань, а також вид., що продовжуються, представлена багаторіч. комплектами: «Comptes rendus hebdomadaires des seances de L’Academie des sciences» (1835–1939, від 1964), «Chemisches Zentralblatt» (від 1851), «Journal of the American Chemical Society» (від 1890), «Журнал Русского физикохимического общества» (1901–30), «Chemical Abstracts» (від 1910), «Annales de chemie» (1914–40, від 1962), «Журнал прикладной химии» (від 1930), «Журнал общей химии» (від 1931), «Успехи химии» (від 1932), «Заводская лаборатория» (від 1933), «Chemical Reviews» (від 1933), «Журнал аналитической химии» (від 1946), «Analytical chemistry» (від 1947), «Журнал неорганической химии» (від 1956) та ін. У фонді зберігається повний комплект «Украинского химического журнала» (від 1925), який видає Ін-т. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Зав. б-ки О. Линник (від 1984).

Т. Ю. Теленченко

Стаття оновлена: 2003