Бібліотека Інституту захисту рослин - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту захисту рослин

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЗА́ХИСТУ РОСЛИ́Н УААН Засн. 1946 у Києві як б-ка Ін-ту ентомології і фітопатології (нині Захисту рослин інститут УААН). Має статус наукової. Б-ка є спеціалізов. наук.-інформ. структур. підрозділом, який здійснює бібліотеч. та інформ.-бібліогр. обслуговування наук. дослідж. за напрямами діяльності Ін-ту. Осн. напрям діяльності б-ки – формування, зберігання та орг-ція рац. використання наук. інформації, необхідної для здійснення н.-д. роботи Ін-ту. Заг. фонд б-ки – понад 95 тис. прим., з них 32 915 – книги, 62 630 назв період. видань; комплектується літ-рою за профілем Ін-ту. Зберігаються цінні видання (книги від 18 ст., журнали від 1901), зокрема «Монографія короѣдовъ Россіи» К. Ліндемана (ч. 1, Москва, 1875), «Насѣкомыя» Д. Шарпа (перекл. з англ., С.-Петербургъ, 1910). Б-ка отримує 40 найменувань період. видань з України та Росії, а також 12 іноз. період. видань. Базою для бібліогр.-інформ. обслуговування служить система бібліогр. інформації про вітчизн. та зарубіжну літ-ру з питань біології збудників хвороб та захисту рослин від шкідл. організмів. Б-ка видала бібліогр. покажчик наук. праць М. Лісового за 1959–99 (К., 1999). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.), картотек (системнопредмет., спец. видів літ-ри, праць наук. установ, дослід. станцій, друков. праць співроб. Ін-ту, вітчизн. та іноз. періодики), фонду довідк., бібліогр., енциклопед. видань. Б-ка здійснює книгообмін з б-ками ін. наук. установ, зокрема ін-тів охорони рослин Польщі та Сербії і Чорногорії, Ін-ту агрокультури Чехії. Б-ка проводить виставки нових надходжень та тематичні, Дні інформації за напрямами перспектив. наук. досліджень тощо. Зав. б-ки Л. Шелехова (від 1977).

М. П. Лісовий

Стаття оновлена: 2003