Бібліотека Інституту землеробства Південного регіону - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту землеробства Південного регіону

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЗЕМЛЕРО́БСТВА ПІВДЕ́ННОГО РЕГІО́НУ УААН Засн. 1898 як б-ка Херсон. с.-г. уч-ща, від якого починає свою історію Землеробства південного регіону інститут УААН. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд становить 200 тис. прим. (90 тис. прим. вітчизн. та 1,25 тис. прим. іноз. період. вид.) літ-ри з питань с. госп-ва та зрошувал. землеробства. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (предмет., абетк., автореф., дис.), картотек (період. вид., друк. матеріалів співроб. Ін-ту, постанов КМ України). Є міжбібліотеч. абонемент. У б-ці зберігається бл. 1 тис. прим. рідкіс. книг, зокрема книги В. Докучаєва, П. Костичева, М. Вавилова, матеріали с.-г. з’їздів, конф., нарад, вид. з питань с.-г. статистики Херсон. губ. (від 1831); ж. «Хозяинъ» (С.-Петербургъ, 1798–1802), Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Полная энциклопедия русскаго сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ», «Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной России» (О., 1905). Зав. б-ки Н. Мацко (від 1977).

В. С. Сніговий

Стаття оновлена: 2003