Бібліотека Інституту землеустрою - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту землеустрою

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЗЕМЛЕУ́СТРОЮ УААН Засн. 1961 у Києві як наук.-тех. б-ка Респ. проект. ін-ту землевпорядкування «Укрземпроект» (нині Землеустрою інститут УААН). Має статус науково-технічної. Довідк.-інформ. фонд становить 14 720 прим. (законодавчі та нормат.-правові акти, енциклопедії, сусп.-політ., природнича, тех. літ-ра) з питань с. госп-ва, землевпорядкування, земел. кадастру, охорони земель, лісівництва, орг-ції вироб-ва, арх-ри. Зберігається комплект ж. «Землевпорядкування» (від 2000), який видає Ін-т. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (керів. матеріалів, осн. довідкової, період. видань, поточ. комплектування). За участі б-ки 1989 в Ін-ті створ. Музей історії землеустрою в Україні; проведено Міжнар. наук.-практ. конф. «Землевпорядна наука, виробництво й освіта ХХІ століття» (2001) та Всеукр. наук. конф. «Проблеми розвитку земельних відносин на засадах нового Земельного кодексу України» (2002). Б-ка проводить виставки нових надходжень, наук. праць співроб. Ін-ту, добірок літ-ри і нормат.-прав. документів з питань реформування земел. відносин, землеустрою, охорони земель, підвищення родючості ґрунтів тощо.

О. М. Климова

Стаття оновлена: 2003