Бібліотека Інституту зернового господарства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту зернового господарства

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЗЕРНОВО́ГО ГОСПОДА́РСТВА УААН Засн. 1930 у Дніпропетровську як б-ка Всесоюз. НДІ кукурудзяносорт. госп-ва (нині Зернового господарства інститут УААН). Має статус наукової. Основу книгозбірні склала унікал. книжк. колекція (2000 прим.) довідк. видань 1786–1916 з біології та с. госп-ва. Під час 2-ї світ. війни завдяки зусиллям працівників З. Орлової та З. Олексієвої б-ку було збережено. Нині фонди б-ки нараховують 86 тис. прим. вітчизн. та зарубіж. літ-ри з питань с. госп-ва та суміж. галузей, документів та матеріалів. Зберігаються раритетні вид.: «Жизнь животныхъ» А. Брема (перекл. з нім., 2-е изд., 1895), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1890–1907; обидва – С.-Петербург), популярні лекції з ботаніки Ф. Кона (1901) та ін. Є абонементи, чит. зал. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат. та абетк.-предмет. покажчика до нього) і картотек (гол. довідк., автореф., дис., праць Ін-ту та дослід. станцій, праць наук. співроб. Ін-ту, період. видань, темат.). Б-ка видає бібліогр. покажчики «Нова література по кукурудзі та сорго» (від 1980), а також з нагоди ювілеїв відомих вчених Ін-ту (акад. А. Задонцева; Б. Соколова, В. Цикова та ін.). Б-ка складає бібліогр. довідки та добірки за темами дослідж. співроб. Ін-ту, надає метод. допомогу б-кам мережі Ін-ту (7 дослід. станцій), здійснює книгообмін із 40-а орг-ціями, серед яких б-ки країн СНД та зарубіж. інформ. орг-ції, організовує темат. виставки та виставки нових надходжень. Зав. б-ки А. Мінко (від 1993).

М. С. Шевченко

Стаття оновлена: 2003