Бібліотека Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЗООЛО́ГІЇ ім. І. Шмальгаузена НАНУ Засн. 1919 у Києві як б-ка Зоол. музею УАН, від якого починає свою історію Зоології інститут ім. І. Шмальгаузена НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Б-ка є найбільшою галузевою книгозбірнею України, що містить зоологічну літ-ру. Бібліотеч. фонд нараховує 153 тис. прим., зокрема 80 тис. прим. – іноз. видань, книг – 60 тис. прим., період. видань – 90 тис. прим. (59 тис. – іноз.), спец. видів – 5 тис. прим., літ-ра з зоології, заг. біології, а також суміж. питань палеозоології, паразитології, захисту рослин, анатомії й фізіології, гістології, географії, екології та охорони тварин. світу, радіоекології. У фонді зберігаються приватні колекції вчених Є. Звєрозомб-Зубовського, В. Караваєва, Є. Павловського, О. Маркевича, О. Чернишова; комплекти період. видань: «Записки Императорской АН» (1835–1915), «Bulletin of the American Museum of Natural History» (від 1881), «Бюллетень Московского общества испытателей природы» (від 1889), «Ежегодник зоологическаго музея Императорской АН» (1896–1932), «Русское энтомологическое обозрѣніе» (від 1901), «Зоологический журнал» (від 1918), «Доклады АН СССР» (1923–87), «Збірник праць Зоологічного музею» (1926–73), «Anatomical record» (1930–84); «Вестник зоологии» (від 1967), «Вестник зоологии. Отдельные выпуски», які видає Ін-т (від 1996). Від 2002 ведеться електронна база даних бібліотеч. фондів. Співроб. б-ки уклали й видали системат. покажчики видань Ін-ту: «Збірник праць Зоологічного музею за 1926–63» (1969), «Труди Інституту зоології АН УРСР за 1948–57», «Праці Інституту зоології АН УРСР за 1959–64» (обидва – 1970), «Систематический указатель научных работ Института зоологии АН УССР за 1926–41 гг.» (1971). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., фауни України) і картотек (статей вітчизн. і зарубіж. періодики, історії Ін-ту, праць співробітників Ін-ту). Значних зусиль до відновлення бібліотеч. фондів після 2-ї світ. війни доклала В. Троїцька (працювала у б-ці 1937–59), завдяки Н. Пивоваровій (1959–92) книгозбірня поповнилася колекціями літ-ри видатних вчених-зоологів. Зав. б-ки Л. Ластікова (від 1997).

Т. М. Марченко

Статтю оновлено: 2003