Бібліотека Інституту історії України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту історії України

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ НАНУ Засн. 1936 у Києві як б-ка Ін-ту історії України АН УРСР (нині Історії України інститут НАНУ). Має статус наукової. Є абонемент, чит. зал, 5 книгосховищ. Бібліотеч. фонд нараховує 125,7 тис. прим.: 21 тис. прим. – іноз. видань, книг – 71,3 тис. прим., період. видань – 50 тис. прим. (13 тис. прим. – іноз.), спец. видів – 4,4 тис. Обмін. фонд – 7 тис. прим. У фонді представлена літ-ра з історії та істор. наук, економіки, філософії, літературознавства, статистики, держави і права. Істор. праці розміщено в хронол. порядку за розділами «Історія України», «Історія СРСР», «Загальна історія». Значну істор. цінність мають комплекти журналів, серед яких: «Русский вестник» (1819–1905), «Отечественные записки» (1846–84), «Чтенія въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ» (1846–48, 1858–1915), «Университетскія Извѣстія» (1861–1919), «Труды Кіевской духовной академіи» (1862–1911), «Русская Старина» (1870–1907), «Кіевская Старина» (1882–1906), «Чтенія в Историческом обществѣ Нестора Летописца» (1888–96, 1898– 1914), «Записки НТШ» (1892– 1937), «Літературно-науковий вісник» (1898–1931); повний комплект «Українського історичного журналу» (від 1957), який видає Ін-т. Зберігаються книги приват. колекцій В. Антоновича, М. Грушевського, П. Дорошенка, П. Житецького, М. Кордуби, Ф. Шевченка. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів та картотек, від 2003 ведеться електронний каталог нових надходжень. Б-ка має доступ до мережі Інтернет. Працівники б-ки укладають покажчики праць, які видавав Ін-т: системат. покажчики «Українського істор. журналу» за 1957– 66 (1968); 1967–76 (1982); 1977– 86 (1987); «Історія України в збірниках документів і матеріалів» (1967), «Українська РСР у міжнар. відносинах у післявоєн. період» (1968), «Бібліографія історії Великої Вітчизняної війни на Україні»; бібліогр. – «Рад. видання докум. матеріалів з історії України (1917–1968)» (обидва – 1970); «Публікації співроб. Ін-ту історії АН УРСР», «Істор. періодика на Україні в рад. час» (обидва – 1971); надають бібліогр. довідки з питань розвитку укр. державності, культури укр. народу та ін. Тривалий час працювала в б-ці Є. Кузнецова (1957–91), яка пройшла шлях від бібліотекаря до завідувача, автор 33-х бібліогр. видань. Нині дир. б-ки Л. Муха (від 1991).

І. Л. Островська

Стаття оновлена: 2003