Бібліотека Інституту кардіології ім. М. Стражеска - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту кардіології ім. М. Стражеска

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ КАРДІОЛО́ГІЇ ім. М. Стражеска АМНУ Засн. 1937 як б-ка Київ. НДІ клініч. медицини (нині Кардіології інститут ім. М. Стражеска АМНУ). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд – 47 471 прим., зокрема 18 426 іноз. видань; складається з книг, журналів, дис., автореф. дис., наук.-метод., інформ.-бібліогр. літ-ри з питань серц.-судин. патології та ревматології. У фонді 10 151 прим. – б-ка М. Стражеска; при б-ці відкрито музей М. Стражеска. Серед раритет. видань (62 прим.) – М. Котовщиков «О перкуссіи органовъ груди и живота» (Казань, 1880), В. Подвисоцький «Основы общей патологіи. Руководство къ изученію физіологіи больного человѣка» (1894); «Основанія къ изученію микроскопической анатоміи человѣка и животныхъ» (1887; обидва – С.-Петербург); О. Бобров «Курсъ оперативной хирургіи» (1894); А. Бен, М. Давидов «Учебникъ гистологіи человѣка со включеніемъ микроскопической техники» (1896; обидва – Москва). Б-ка передплачує 32 період. видання, 9 з них іноземні. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат., предметний) та картотеки (періодики, наук. праць співроб. Ін-ту, дис. і автореф., бки М. Стражеска). Є 2 чит. зали, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка організовує книжк. виставки і перегляди літ-ри, Дні інформації. Зав. б-ки О. Мельник (від 1983).

М. І. Лутай

Стаття оновлена: 2003