Бібліотека Інституту кібернетики ім. В. Глушкова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту кібернетики ім. В. Глушкова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ КІБЕРНЕ́ТИКИ ім. В. Глушкова НАНУ Засн. 1957 у Києві як б-ка Обчислюв. центру АН УРСР, від якого починає свою історію Кібернетики інститут ім. В. Глушкова НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд – 264,8 тис. прим. (69 тис. прим. – іноз. вид.). Книг – 82 тис. прим. (6 тис. прим. – іноз.); період. вид. – 157,1 тис. прим. (64,3 тис. прим. – іноз.); спец. видів – 25,6 тис. У фонді представлена літ-ра з кібернетики, інформатики, біології, техніки, математики та з суміж. наук – фізики, хімії, радіотехніки, радіоелектроніки. Обмін. фонд видань Ін-ту становить 15,7 тис. прим. (від 1957). У фонді зберігається ряд цін. видань з математики, серед них – Д. Граве «Элементы теории эллиптических функций. Лекции, читаемые в Университете св. Владимира в весенний семестр 1909» (К., 1910); С. Виноградов «Краткий курс аналитической геометрии и дифференциальных и интегральных исчислений» (Москва, 1915); С. Бернштейн «Теория вероятностей» (Москва; Ленинград, 1927); Е. Гурс «Курс математического анализа» (Москва; Ленинград, 1933); А. Вебстер, Г. Сеге «Дифференциальные уравнения в частных производных математической физики» (Москва; Ленинград, 1934) та ін.; багаторічні комплекти іноз. журналів, зокрема «Journal of the ACM» (від 1954), «Communication of the ACM» (від 1958) та ін.; повні комплекти журналів Ін-ту – «Проблемы управления и информатики» (від 1956), «Кибернетика и системный анализ» (від 1965), «Управляющие системы и машины» (від 1972). Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Від 1975 б-ка видає річний темат. ретроспектив. покажчик літ-ри. Зав. б-ки Т. Подколзіна (від 1975).

Н. Б. Ткаліч

Стаття оновлена: 2003