Бібліотека Інституту літератури ім. Т. Шевченка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту літератури ім. Т. Шевченка

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЛІТЕРАТУ́РИ ім. Т. Шевченка НАНУ Засн. у Харкові 1926 як б-ка Ін-ту Т. Шевченка з філією у Києві, від якої починає свою історію Літератури інститут ім. Т. Шевченка НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Від 2001 – наук.-інформ. відділ Ін-ту. Бібліотеч. фонд налічує 160 270 прим., зокрема 25 тис. прим. іноз. видань, книг – 105 140 прим., період. вид. – 45 710 прим., з них 16 670 прим. – іноз. публікацій, 4,7 тис. прим. брошур, автореф. дис. Обмінно-резерв. фонд – 4670 прим. (вид. Ін-ту від 1950). У фонді представлені матеріали з питань літературознавства, теорії та історії укр. літ-ри, а також рос. та зарубіж. літ-ри; вид. з філософії, історії, культури, фольклору та мистецтвознавства. Фонд містить художні твори та фахову літ-ру від 1691. Найкраще представлена україніка, зокрема зберігаються прижиттєві видання творів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Стефаника, В. Винниченка, Олександра Олеся, П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, М. Семенка, Б. Лепкого, М. Бажана, Ю. Клена; цінні зібрання укр. драматургії 19– 20 ст.; зберігаються літ. альманахи і збірники «Украинскій альманахъ» (1831), «Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego» (Lwów, 1833), «Молодикъ» (1843–44); «Сніпъ, украинській новорочникъ» (1841); «Ластовка» Є. Гребінки (1841); «Русалка Днѣстровая» (1837); «Вѣнок русинам на обжинки» (1846); «Записки о Южной Руси» (1856), «Малорусскій литературный сборникъ» (Саратовъ, 1859), «Семафор у Майбутнє» (1922) та ін.; період. вид. 19–20 ст., що виходили в Україні: «Труды Кіевской духовной академіи» (1860–1917), «Основа» (1861–62), «Правда» (1867–98), «Кіевская Старина» (1882–1906), «Записки НТШ» (1892–1935), «Літературно-науковий Вісник» (1898–1932), «Червоний шлях» (1923–36), «Гарт» (1924–32), «Життя й революція» (1925–34), «Критика» (1928–38) та ін.; а також рос.: «Вѣстникъ Европы» (1807–1917), «Современникъ» (1840–84), «Русскій вѣстникъ» (1856–1906), «Историческій вѣстникъ» (1880– 1916), «Русское богатство» (1895– 1917) та ін.; видання з автографами письменників 19–20 ст. Серед цін. надходжень остан. років – україніка Канади і США післявоєн. років; амер. вид. «The World Book Encyclopedia». У фонді зберігається повний комплект ж. «Слово і час» (1957–90 – «Радянське літературознавство»). Б-ка укладає картотеки наук. праць співроб. Ін-ту (від 1926), наук.-бібліогр. опис поточ. укр. періодики (від 1991), від 1996 – електрон. варіант цього опису та базу даних нових надходжень. Б-ка організовує до ювілейних дат виставки наук. робіт Ін-ту, зокрема «До 25-річчя існування АН УРСР» (1944), «До 75-річчя Інституту» (2001). Співробітники б-ки брали участь у підготовці 4-го та 5-го томів видання «Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті». Від 2001 беруть участь у створенні «Зведеного каталогу україномовної книги 1798–1923 рр. з фондів бібліотек України». Значний внесок у становлення і розвиток б-ки зробили: зав. б-ки П. Тихоновський (1926–36), Н. Стучевська (1944–73), співроб. Р. Даневська (1939–41, 1946–63), Л. Волинець (1960–2002), М. Ароне (1970–2000). Зав. б-ки Т. Посудневська (від 1991).

Т. В. Ушакова

Стаття оновлена: 2003