Бібліотека Інституту медицини праці - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту медицини праці

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МЕДИЦИ́НИ ПРА́ЦІ АМНУ Засн. 1928 як б-ка Київ. НДІ гігієни праці та профзахворювань (нині Медицини праці інститут АМНУ). Бібліотеч. фонд – 49 033 прим. (бл. 20 тис. книг та брошур мед. та суміж. профілів, 20 тис. прим. вітчизн. та зарубіж. видань, 3 тис. реф., бл. 400 дис., 600 прим. звітів про н.-д. розроблення з питань дії вироб. факторів на організм, гігієни праці та профес. патології у пром-сті і с. госп-ві, фізіології розум. праці та ін. галузей медицини). У фонді б-ки – цінні період. вид.: «Профилактическая медицина» (1922–36), «Гигиена, безопасность и патология труда» (1924–36), «Врачебное дело» (від 1927), зб. наук. праць «Труд и здоровье Киевского печатника» (1926), «Гігієна праці в соціалістичному сільському господарстві» (1936; обидва – Київ). Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка передплачує 80 період. видань, з них 9 – іноземні. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) та картотек періодики, нових надходжень, наук. праць співробітників Ін-ту (від 1928), персоналій. Укладено бібліогр. покажчики наук. праць Ін-ту за 1928–58, 1959–78, тематичний «Гигиена села» (1972– 82), біобібліогр. «Юрий Ильич Кундиев» (1953–87) тощо. Б-ка проводить книжк. виставки і перегляди літ-ри. Для становлення б-ки доклали чимало зусиль бібліотекарі О. Черкалова, А. Данік, зав. б-ки Ю. Ратманська (1952–64), Є. Фігліна (1964– 78). Зав. б-ки Т. Верещак (від 1984).

Л. О. Добровольський

Стаття оновлена: 2003